Stiletto Heels by Leonid „Leo“ Volskiy

Recorded 11.2007, Hamburg, Germany
Photo: Julia Schoenemann